φέρει υπογραφή Ηγουμένου Μαχαιρά Διονυσίου, signed by Machairas Abbot Dionysios

Showing all 2 results