ΕΥΕΛΑΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ – Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ – THE OLIVE & OLIVE OIL IN CYPRUS – FROM ANTIQUITY TO INDUSTRIALIZATION

 25.00

ΕΥΕΛΑΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ – Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ – THE OLIVE & OLIVE OIL IN CYPRUS – FROM ANTIQUITY TO INDUSTRIALIZATION
The book by Dr. Sophocles Hadjisavvas, p. Director of the Department of Antiquities of Cyprus, Evelaios Cyprus. Olive and Oil from Antiquity to the Pre-Industrial Season,
it is a fruit of the writer’s long-term engagement with the archaeological, historical and technological research of oil production in Cyprus since the Late Copper Age (2nd millennium BC. X. ) until the era of Turkocracy and the traditional sunmills…
The book, having full scientific consistency and rich literature, is addressed to the general public and any expert who wishes to know this great capital of Cyprus society and economy. The responsible translation of the text into English “The Olive and Olive Oil in Cyprus from Antiquity to Industrialization” makes the book useful for those who wish to know better about Cyprus history and technology…
Excerpt from the Prologue of Professor. Charalambos Bakirtzis, Director of the Foundation Anastasios G. Brave man.
Luxury hardcore version of 228 pages 28X22 cm with 228 rich illustrated pages. Bilingual text in Greek and English. ISBN: 978-9963-732-59-3.

5 in stock

Additional information

Weight 1 kg
Author

Cover

Pages

Languages

ISBN

Publisher

Year